ul. Skośna 36  +48 695 633 683   jchkwstarogard@gmail.com A A A  

Grupy i wspólnoty /

Jerycho Różańcowe

Jerycho Różańcowe

Opiekun: ks. proboszcz
Spotkania:

Zapraszamy wszystkich parafian, pielgrzymów, wszystkich , którzy chcą wziąć udział w modlitewnym boju, w celu ratowania człowieka, którego życie, doczesne i wieczne, jest szczególnie dziś , zagrożone.

Czym jest Jerycho Różańcowe?

Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej (po okresie niewoli egipskiej) następca Mojżesza - Jozue, otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia, od huku trąb, potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.

Jerycho  Różańcowe to więc nieustająca modlitwa osób indywidualnych, grup, świeckich i duchownych przed  Najświętszym Sakramentem przez siedem dni, w tym codzienna Msza Święta, Różaniec, a o godz. 15.00 każdego dnia Koronka do Miłosierdzia Bożego. Odbywa się w tylu miejscach, w ilu uda się je zorganizować grupom pozostającym ze sobą w duchowej łączności.

Obecnie znajdujemy się w wyjątkowo trudnym dla Kościoła czasie. Nie mając wielu możliwości fizycznie organizować Jerycha przed Najświętszym Sakramentem, chcemy otoczyć świat nieustającą modlitwą  w naszych domach, modląc się nieprzerwanie cały czas aż do ustania niszczącej ludzkość pandemii. Każdy może wybrać sobie godzinę lub pół kiedy mógłby czuwać z różańcem w ręku lub Koronką do Bożego Miłosierdzia jak też rozważać Drogę Krzyżową.

Dlaczego modlitwa Różańcem jest tak skuteczna?

Od dawna Maryja przychodzi na Ziemię, by zaprowadzić nas do swojego Syna. Wszędzie, jak chociażby w Fatimie, prosi nas o modlitwę różańcową, pokutę, nawrócenie. Trudno nie zauważyć, jak wiele zła dzieje się we współczesnym świecie: zabijanie nienarodzonych, starszych i schorowanych, działania przeciw rodzinie, wszelkim wartościom moralnym, terroryzm, wojny, eliminacja cierpienia, skrajny materializm i wiele innych. Podczas objawień w Fatimie Maryja ostrzega ludzkość przed karą Bożą, która może być gorsza niż dwie wojny światowe z ubiegłego stulecia. Czy jednak jest to nieuniknione? Bóg jest miłością i nie chce nieszczęścia swoich dzieci. Jeśli szczerze się nawracamy, pokutujemy i modlimy się, czy może nas nie wysłuchać? Matka Boża dała nam do ręki najgroźniejszą broń, którą możemy zniszczyć nieprzyjaciela ludzkości. Jest nią najprostsza i najpokorniejsza modlitwa: Różaniec.  Zło na świecie nie ma ostatniego słowa. Mamy Matkę, która jest Królową Świata. Ona, Niepokalana, prosi nas, słabych grzeszników, o modlitwę różańcową, by pomóc Jej ratować siebie oraz każdego człowieka, ratować cały świat pogrążony w grzechu i ciemności.

W jakich intencjach modlimy się w Jerychu Różańcowym?

W nieustającym, całodobowym czuwaniu różańcowym w naszych domach lub w miarę możliwości,  przed Najświętszym Sakramentem, modlimy się  – za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – w następujących intencjach:

- podziękowania za miłość Boga do nas, za obecność Matki Bożej w życiu Kościoła w Polsce i na świecie, w naszych parafiach, rodzinach,

- wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy własne, grzechy naszej Ojczyzny, Europy i całego świata,

- o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii,

- o łaskę nawrócenia nieprzyjaciół Kościoła świętego, o powrót do korzeni chrześcijaństwa dla Europy i całego świata,

- za Kościół święty, papieża, kapłanów, całego duchowieństwo i wiernych: o moc Ducha Świętego, odnowienie łaski wiary i odkrycie daru Eucharystii,

- o miłosierdzie Boże dla Polski i dla świata całego i oddalenie epidemii od naszego kraju i całego świata,

- o błogosławieństwo dla wszystkich parafii, w których buduje się kościół.

Jak włączyć się w modlitwę w Jerychu Różańcowym?

Jeśli chcesz brać udział w duchowym boju, jakim jest Jerycho Różańcowe możesz wybrać jedną, najbardziej odpowiadającą Tobie, opcję:

- modlitwa codzienna o wybranej porze  dnia lub nocy  przez godzinę lub 30 minut,

- czuwanie modlitewne raz w tygodniu  w wybranym przez siebie dniu, o wybranej przez siebie porze,

- ofiarowanie Eucharystii w wybranym dniu tygodnia w intencjach Jerycha,

- post, najlepiej o chlebie i wodzie, w wybranym dniu tygodnia, w wybranej intencji,

- ofiarowanie cierpienia fizycznego lub duchowego w intencjach Jerycha.

Jakie modlitwy można odmawiać w czasie czuwania?

Podstawową modlitwą jest oczywiście Różaniec, rozważanie wszystkich jego części i tajemnic. O godz.15.00, ale też o 3.00, modlimy się też Koronką do Bożego Miłosierdzia. Ponadto, możesz modlić się rozważając Drogę Krzyżową, odmawiając Litanie, czytając psalmy, Ewangelie. Przyzywaj wstawiennictwa świętych i aniołów. Módl się tak, jak prowadzi cię Duch Święty. Każdą godzinę modlitwy zakończ suplikacją.


Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM